diumenge, 12 d’octubre de 2014

Inserció laboral curs 2013-2014

La Yanira a l'Hospital Clínic
 
Com sabeu, el nostre institut contempla dos períodes de pràctiques en empresa. El primer, de setembre a desembre en jornades de 7 hores i, el segon, de gener a juny (4 hores al dia).

Des del començament de la crisi econòmica que patim, la inserció laboral dels alumnes ha estat complicada, però sembla que la tendència comença a canviar positivament i creiem que, en part, és degut a l'aplicació d'un pla de millora en la formació pràctica a l'aula i en l'orientació de l'alumnat des del centre educatiu. 
Respecte a la primera causa, hi ha una acurada avaluació per competències que permet a l'alumne arribar al lloc de pràctiques amb una major confiança en les seves habilitats, donat que les ha pogut practicar prèviament. Alhora, la tutorització individual de l'alumnat condueix a un coneixement més profund del seu perfil, de manera que la plaça que ocupa s'adequa en gran mesura a les seves preferències i capacitacions dintre de l'oferta existent. També el seguiment que es realitza durant el període permet reconduir situacions en les quals sorgeixin dificultats.

En el primer període del curs 2013-2014, amb alumnes que havien acabat els crèdits teòrics el mes de juny, la inserció va ser d'un 42% en alumnes de l'Hospital de la Vall d'Hebron, el mateix percentatge que a l'Hospital Clínic, un 50% al Parc Sanitari Sant Joan de Déu de St. Boi i a l'Institut Guttmann, i un 100% en clínica odontològica.
Durant el segon període, a Vall d'Hebron el percentatge ha augmentat fins al 67%, s'han mantingut a St. Boi, i hi ha hagut un 100% d'inserció en els alumnes del Centre Sociosanitari Palau de Barcelona (en aquest període no fem pràctiques a l'Hospital Clínic ni l'Institut Guttmann). Unes xifres que, donada la situació econòmica actual, ens omplen de satisfacció.

Pensem, en definitiva, que estem treballant en la línia correcta, i seguirem analitzant la nostra feina diària i introduint els canvis necessaris per tal que segueixi essent així.
diumenge, 5 d’octubre de 2014

Benvinguts/des!L'equip de tutores i professorat de CAI del Departament de Sanitària de l'Institut Flos i Calcat de Barcelona us dóna la benvinguda a aquest espai on podeu trobar informació general sobre l'organització del departament, les activitats que s'hi realitzen i recursos que us poden ser d'utilitat durant els vostres estudis o posterior vida professional.

Esperem que us sigui d'utilitat, tant si en sou estudiants o ex-estudiants, com si esteu valorant la possibilitat de matricular-vos al nostre centre, i que hi participeu en la mesura del possible.

Al centre, a més d'ESO i Batxillerat, hi ha 3 grups del cicle mitjà de Cures auxiliars d'infermeria en torn de matí, i hi podeu continuar els vostres estudis de la branca sanitària, previ accés, al grup de matí del cicle superior de Documentació sanitària.


Tingueu en compte que també podeu estar informats d'allò que fem mitjançant la pàgina de facebook i el twitter!