Inserció laboral curs 2013-2014

La Yanira a l'Hospital Clínic
 
Com sabeu, el nostre institut contempla dos períodes de pràctiques en empresa. El primer, de setembre a desembre en jornades de 7 hores i, el segon, de gener a juny (4 hores al dia).

Des del començament de la crisi econòmica que patim, la inserció laboral dels alumnes ha estat complicada, però sembla que la tendència comença a canviar positivament i creiem que, en part, és degut a l'aplicació d'un pla de millora en la formació pràctica a l'aula i en l'orientació de l'alumnat des del centre educatiu. 
Respecte a la primera causa, hi ha una acurada avaluació per competències que permet a l'alumne arribar al lloc de pràctiques amb una major confiança en les seves habilitats, donat que les ha pogut practicar prèviament. Alhora, la tutorització individual de l'alumnat condueix a un coneixement més profund del seu perfil, de manera que la plaça que ocupa s'adequa en gran mesura a les seves preferències i capacitacions dintre de l'oferta existent. També el seguiment que es realitza durant el període permet reconduir situacions en les quals sorgeixin dificultats.

En el primer període del curs 2013-2014, amb alumnes que havien acabat els crèdits teòrics el mes de juny, la inserció va ser d'un 42% en alumnes de l'Hospital de la Vall d'Hebron, el mateix percentatge que a l'Hospital Clínic, un 50% al Parc Sanitari Sant Joan de Déu de St. Boi i a l'Institut Guttmann, i un 100% en clínica odontològica.
Durant el segon període, a Vall d'Hebron el percentatge ha augmentat fins al 67%, s'han mantingut a St. Boi, i hi ha hagut un 100% d'inserció en els alumnes del Centre Sociosanitari Palau de Barcelona (en aquest període no fem pràctiques a l'Hospital Clínic ni l'Institut Guttmann). Unes xifres que, donada la situació econòmica actual, ens omplen de satisfacció.

Pensem, en definitiva, que estem treballant en la línia correcta, i seguirem analitzant la nostra feina diària i introduint els canvis necessaris per tal que segueixi essent així.
Comentaris