Practicant!

Un dels objectius pedagògics de l'equip de professors de sanitària és que, a més d'una bona base teòrica, l'alumne adquireixi les competències necessàries per exercir de forma pràctica la seva tasca en un entorn acadèmic abans de començar la formació en centres de treball. La realització d'aquestes pràctiques, que un cop assajades s'avaluen, reforça l'aprenentatge de protocols, coneixement de material i resolució de dubtes o problemes que poden sorgir quan l'alumne ha de posar en pràctica allò que ha après de forma teòrica, aportant-li, a més, seguretat i confiança quan accedeix al centre de treball per continuar-hi la seva formació. 
Tot això sota la premissa que cada lloc de treball té les seves peculiaritats, i que cada centre posa en pràctica els seus propis protocols, per la qual cosa, l'alumne haurà d'exercitar la seva capacitat d'adaptació i fer, "allà on vagi, allò que toqui".

Us deixem dues breus gravacions dels alumnes mentre fan la pràctica de col·laboració en la col·locació de la sonda nasogàstrica, on els veureu força més relaxats que quan tenen examen pràctic! ;-)
Comentaris