Informació cicles

En aquest espai podeu veure com s'organitzen els cicles de CAI i DAS al centre.
En ambdós casos estem orientats a una ràpida inserció laboral de l'alumnat.

Cures auxiliars d'infermeria (CAI)


Cicle formatiu de grau mitjà LOGSE.
Accés amb l'ESO o prova d'accés a cicle de grau mitjà. 
Tres grups de 8 a 14.30 h
S'estructura en quatre trimestres, un curs de crèdits teòrics i un trimestre de pràctiques el curs següent:

  • 990 hores de formació acadèmica al centre (de setembre a juny).
  • 410 hores de formació en centres de treball un cop finalitzats els crèdits teòrics: Hospital Vall d'Hebron, Hospital Clínic, Hospital Quirón, clíniques dentals, Institut Guttmann, Parc Sanitari St. Joan de Déu i Programa Respir de la Diputació de Barcelona, entre d'altres.
Seguiment tutorial individualitzat. 
Assistència a l'Aula de Salud de la Universidad de Granada a Mojácar.
Opció a beca Erasmus+ de pràctiques un cop finalitzat el cicle. 

QUÈ ESTUDIARÀS?


Crèdit 1: Operacions administratives i documentació sanitària.
Crèdit 2: L'ésser humà davant la malaltia. 
Crèdit 3: Benestar del pacient: necessitats d'higiene, repòs i moviment.
Crèdit 4: Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà.
Crèdit 5: Primers auxilis.
Crèdit 6: Higiene del medi hospitalari i neteja del material.
Crèdit 7: Suport psicològic al pacient/client.
Crèdit 8: Educació per la salut.
Crèdit 9: Tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica.
Crèdit 10: Relacions en l'equip de treball (RET)
Crèdit 11: Formació i orientació laboral (FOL)

A final de curs es fa el crèdit de Síntesi, un treball en grup sobre un cas concret mitjançant el qual s'apliquen els coneixements que s'han après durant el curs.Documentació i administració sanitàries (DAS)

Higher Technician in Health Documentation and Management

Cicle formatiu de grau superior LOE de 2.000 hores (2 cursos).
Accés amb Batxillerat, prova d'accés a grau superior o cicle de grau mitjà de la mateixa família.
A primer curs, l'horari és de 8 a 14.30 h. A segon, de 8 a 12.30 h per combinar les classes amb 4 hores de pràctiques a l'empresa.
Seguiment tutorial individualitzat. Orientació a la recerca.


350 hores de formació en centres de treball durant el segon curs: Hospital Vall d'Hebron, Hospital Esperit Sant, Clínica Sant Jordi, CAP Rio de Janeiro, CAP Guineueta, CAP Via Barcino, entre d'altres.

CONTINGUTS

Primer
Mòdul 1: Gestió de pacients
Mòdul 2: Terminologia clínica i patologia
Mòdul 3: Extracció de diagnòstics i procediments
Mòdul 4: Arxius i documentació sanitaris
Mòdul 5: Sistemes d'informació i classificació sanitaris
Mòdul 6: Ofimàtica i procés de la informació
Mòdul 11: Formació i orientació laboral (FOL)

Segon
Mòdul 7: Codificació sanitària
Mòdul 8: Atenció psicosocial al pacient/usuari
Mòdul 9: Validació i explotació de dades
Mòdul 10: Gestió administrativa sanitària
Mòdul 12: Empresa i iniciativa emprenedora (EIE)
Mòdul 13: Anglès tècnic


A final de segon curs es realitza el mòdul de Projecte, un treball en grup tutoritzat per un dels professors del cicle i en col·laboració directa amb l'empresa.

Participació en programes de beques per a estudiants universitaris.


The holder of this diploma will have acquired the General Competence with regard to:
Defining and organising methods of information processing and clinical documentation, extracting, recording and encoding data, and validating information, ensuring regulatory compliance; as well as participating in processes of patient service and management and administrative management in health centres.

PROFESSIONAL MODULES  (CREDITS ECTS)  
Patient management. (5)   
Clinical terminology and pathology. (11)   
Extraction of diagnoses and procedures. (10)   
Health records and documentation. (7)  
Health information and medical classification systems. (7)                 
Office IT and information processing. (12)                                               
Medical codification. (10)                                                                       
Psychosocial assistance for patients/users. (6)                                     
Data validation and use. (8)                                                                   
Health administrative management. (8)                                               
Project on health documentation and management. (5)                         
Vocational Training and Guidance. (5)                                               
Business and Entrepreneurial Initiative. (4)                                        
On the Job Training. (22)                                                                       

TOTAL CREDITS : 120


OFFICIAL DURATION (HOURS):  2000