Mobilitat internacional
L'Institut Flos i Calcat promou la mobilitat internacional com a eina important per a la millora de la qualitat de l'ensenyament i de les competències professionals i lingüístiques de l'alumnat.

Els objectius del intercanvis internacionals són:

  1. Reforçar la qualitat dels programes formatius mitjançant la mobilitat d’alumnat i de professorat i la cooperació transnacional.
  2. Millorar el reconeixement social de la formació professional.
  3. Incrementar el rendiment acadèmic i les competències professionals dels seus titulats.
  4. Reforçar el triangle del coneixement: educació, innovació i empreses.
  5. Millorar la gestió i el finançament.

Els alumnes de cicle mitjà i els seus professors gaudeixen de beques Erasmus+, com esperem que aviat ho puguin fer els de cicle superior.

Un cop tornen i han assolit els objectius i criteris d'avaluació de l'estada, reben un Certificat suplementari al títol poden afegir al European Skills Passport.

A cicle mitjà se seleccionen cada curs quatre estudiants que s'entrevistaran amb la Fundació FP per a escollir els dos que obtenen la beca. Als que no se'ls concedeix la beca resten en llista d'espera per si hi ha places que queden lliures.
En aquesta selecció es tenen en compte el domini de la llengua estrangera (20 punts), l'actitud i habilitats personals (20 punts) i l'expedient acadèmic (10 punts).

Les estades són de dos mesos, d'octubre a desembre o de gener a març a països europeus (Països Baixos, Regne Unit, Finlàndia, etc.).

Properament, esperem oferir places pel CFGS.

CONTACTE

Si vols més informació, pots escriure a ebrunat@xtec.cat
                                        

Comentaris